از مشهور ترین نظریه ها در زمینه علوم طبیعی؛ می توان به نظریه داروین اشاره نمود. زیست شناس و زمین شناسی به نام چارلز داروین توانست با این نظریه خود توجه دانشمندان اهل علم را به سمت خود بکشاند.

چارلز داروین انگلیسی در سال 1809 میلادی چشم به جهان گشود. او علاقه زیادی به مسائل زیستی داشت. به همین دلیل تحصیلاتش را در دانشگاه ادینبورگ ادامه داد. زمانی که به 22 سالگی رسید؛ سفری را که به مدت 5 سال طول کشید را شروع نمود.

در این سفر، به یافته های زیادی در مورد نحوه تحول و تغییر جانوران و پیدایش شکل امروزی آن ها دست یافت. این یافته ها باعث مطرح نظریه داروین تکامل انسان شد.

اصل تنازع بقا

بر اساس نظریه داروین؛ بیشتر بودن تعداد فرزندان نسبت به والدین فقط به انسان ها محدود نمی شود؛ بلکه در بقیه جانوران نیز این مسئله دیده می شود. حتی او معتقد است که این اتفاق در جانوران بیشتر از انسان ها وجود دارد.

محیط طبیعی به همه نوزادان امکان رشد و بقا  را نمی دهد به همین دلیل بین نوزادان برای به دست آوردن امکانات و بقا؛ مبارزه ای شکل می گیرد. به همین منظور داروین این مسئله را اصل تنازع بقا معرفی می کند. این تنازع ممکن است بین گونه های مختلف یا حتی انسان ها نیز به وجود آید.

نظریه داروین,نظریه داروین تکامل انسان,نظریه داروین,

نظریه مشترک داروین  و والاس شامل سه مشاهده و دو نتیجه می باشد که به شرح زیر است.

مشاهده: اگر مقاومت محیطی نباشد، هر گونه جانداری به قاعده تصاعد هندسی افزایش می یابد. به بیان دیگر، جمعیتی که در سال اول تعداد افرادش به دو برابر می رسد؛ طبیعتا می تواند تعداد افرادش را در سال دوم، چهاربرابر و در سال سوم به هشت برابر برساند.

مشاهده: اما در طبیعت اگر چه گاه تغییراتی در اندازه جمعیت گونه ها اتفاق می افتد، هر گونه از جانداران اندازه جمعیت شان در زمانی طولانی ثابت می ماند.

نتیجه: مشخص است که همه گامت ها به زیگوت تبدیل نمی شوند. همه زیگوت ها به صورت جاندارانی بالغ در نمی آیند و همه افراد نیز بالغ باقی نمی مانند و تولید مثل نمی کنند؛ در نتیجه باید تنازع برای حیات و بقا در میان باشد.

مشاهده: همه افراد یک نوع جاندار شبیه یک دیگر نیستند. بلکه نسبت به هم تفاوت های فردی زیادی نشان می دهند.

نتیجه: بنابراین در تنازع بقا افرادی که تفاوت های مساعد تری دارند؛ مزیتی در رقابت با دیگران خواهند داشت. پس تعداد بیشتری از آن ها باقی می مانند و در نتیجه فرزندان بیشتری را تولید خواهند کرد.

نظریه داروین تکامل انسان,نظریه داروین,نظریه داروین تکامل انسان,

تکامل

نظریه داروین به این موضوع اشاره می کند که هیچ یک از جانوران به شکل حال و امروزی خود وجود نداشته اند و کم کم و به صورت تدریجی در طی نسل ها به این صورت تبدیل شده اند.

داروین همه جانوران را از اجدادی مشترک می داند و معتقد است با تغییر و تحول موجودات تک سلولی و تکامل یافتن آن ها؛ نوع انسان به وجود آمده است. شواهد نشان می دهند که او شروع و آغازخلقت را احتمال و تصادف به شمار می آورد.

نظریه داروین تکامل انسان و چگونگی شروع زندگی را از 150 سال پیش تا به الان مطرح می کند. نکته قابل توجه این است که تحقیقات انجام شده نشان می دهند که در هزاران سال گذشته، انسان هایی به همین شکل و شمایل وجود داشته اند. پس می توان گفت این تحقیقات نظریه داروین را رد می کنند.

این نظریه بر مبنای نظریه جامعه شناس و اقتصاد دان انگلیسی به نام مالتوس که درباره رشد جمعیت انسانی، علل ایجاد فقر و جنگ بود؛ تشکیل شد. نظریه مالتوس بر این اساس بود که انسان ها طی قاعده رشد هندسی افزایش پیدا می کنند؛ در حالی که بیشتر شدن تولیدات تغذیه ای بر مبنا قاعده عددی است.

هر عدد در سری رشد هندسی؛ مساوی است با ضرب عدد قبلی در یک عدد مشخص. اما هر عدد در رشد عددی برابر است با جمع عدد قبلی با یک عدد مشخص. در نتیجه این نظریه؛ رشد انسان ها بیشتر از افزایش مواد غذایی است.

اگر نتوان این جمعیت را کنترل کرد؛ قحطی و فقر پدید می آیند. مالتوس زمان تجدید نسل انسان را 25 سال پیش بینی می کند که با این احتساب در هر قرن برای هر انسان، 4 بار تجدید نسل غیر ممکن نمی باشد.

واکنش مسلمانان به نظریه داروین

دانشمندان مسلمان معتقدند نه تنها اسلام با علم مغایرت ندارد؛ بلکه از علم نیز طرفداری می کند. در ارتباط با نظریه داروین؛ آن ها در تلاش بودند که نشان دهند این نظریه با اندیشه های اسلامی در تضاد نیست. با تحقیقات انجام شده متوجه شدند که درآثار اشخاصی مثل ابن عربی، مسکویه وصدر الدین شیرازی؛ این نظریه به بیان دیگری نیز مطرح شده است.

تعدادی از افرادی که اهل علم بودند نیزکوشیدند تا نشان دهند که قرآن با نظریه تکاملی در تضاد نیست. در همین هنگام، اختلافات نظری بین مخالفان و موافقان شکل گرفت که باعث نگارش و نوشته شدن آثاری مثل کتاب خلقت به دست یدالله سحابی گردید.