نظریه تکامل داروین یکی از نظریات معروف در حوزه علوم طبیعی می باشد، در واقع فردی به نام چارلز داروین زمین شناس و زیست شناس انگلیسی توانست نظریات خود را ارائه داده و دنیا را به خود معطوف کند، نظریات داروین شامل؛ انتخاب طبیعی، تکامل، تنازع بقا و… می باشد، در ادامه متن به بررسی دیدگاه های داروین خواهیم پرداخت.

نظریه تکامل انسان,نظریه تکامل داروین,نظریه تکاملی,

داروین کیست؟

در سال ۱۸۰۹ میلادی فردی به نام چارلز داروین در انگلستان به متولد شد و در دانشگاه ادینبورگ به تحصیل پرداخت، داروین به مطالعه دقیق و عمیق مسائل زیستی علافه فراوانی داشت و در سن ۲۲ سالگی سفری را آغاز کرد که ۵سال به طول انجامید، در طی این سفر داروین جانوران زیادی را دید و از کشورهای فراوانی بازدید کرد، اکثر نظریه تکامل انسان که مربوط به داروین در همین دوران شکل گرفتند و بیشتر هم بر تغییر جانوران و نحوه تحول و پیدایش شکل امروزی آن ها تاکید داشت که با توجه به این چندین زمینه اصلی شکل گرفت.

مبنای نظریه تکامل

مدتی قبل نظریه مالتوس که اقتصاددان و جامعه شناس انگلیسی بود مطرح شد این نظریه در رابطه با رشد جمعیت انسانی، علت های بروز فقر وجنگ بود نظریه تکامل داروین نیز طبق همین نظریه مطرح شد، در واقع نظریه مالتوس بر مبنای این بود که جمعیت انسان ها طبق قاعده رشد هندسی افزایش می یابد این در حالی است که بیشتر شدن تولیدات تغذیه ای بر اساس قاعده عددی است، با توجه به این نظریه می توان گفت که رشد انسان ها بیشتر مربوط به افزایش مواد غذایی است اگر بر میزان جمعیت کنترلی صورت نگیرد می تواند فقر و قحطی را به وجود آورد در نظریه مالتوس زمان تجدید نسل انسان ها ۲۵ سال فرض شده است که این میزان محاسبه در هر قرن برای انسان ۴ بار تجدید نسل قابل باور است.

نظریه تکاملی داروین,نظریه تکامل انسان,نظریه تکامل داروین,

نظریه تنازع بقا

در واقع طبق نظریه تکامل انسان بیشتر بودن نوزادان نسبت به والدین فقط به انسان ها محدود نمی شود و این مورد را می توان در موجودات و جانداران دیگر هم مشاهده کرد، داروین حتی معتقد بود که این کثرت در دیگر جانداران خیلی بیشتر از انسان ها است در این حالت مشخص است که شرایط محیط به تمام نوزادان این اجازه را نمی دهد تا رشد و بقا داشته باشند و برای استفاده از امکانات و فضا محیط مبارزه ای میان نوزادان صورت می گیرد.

بر طبق همین اصل اولیه نظریه تکاملی داروین با نام تنازع بقا صورت گرفت در واقع برای استفاده از امکانات و فضا مبارزه بین جانداران یک نوع نیست و افراد مربوط می توانند به گونه های مختلف برای استفاده از محیط و امکانات با یکدیگر مبارزه کنند، در برخورد با شرایط دشوار تلاش موجودات را نیز تنازع بقا می نامند.

انتخاب طبیعی

نتیجه منطقی از اصل اول که انتخاب طبیعی است یعنی همان تنازع بقا، نظریه تکاملی داروین بر طبق نوشته های پدرش که از معتقدین نظریه تحول بود ایده گرفت و صورت پذیرفت. در ارتباط با این نظریه زمانی که نوزادان هر نسل به تعداد نامحدود و زیاد به دنیا می آمدند تعداد بسیار اندکی از آن ها برای ادامه زندگی خود موفق می شدند و می توانستند از امکانات و فضا بهره ببرند و نسل آن ها ادامه یابد، در این بین یک سوال پیش خواهد آمد که این تعداد محدود چطور بین تعداد زیادی از نوزادان امکان ادامه زندگی را پیدا می کنند؟ اگر با توجه به نظریه تکامل انسان اصل را بر این بگیریم که نوزادان با وجود این که تعداد زیادی دارند حتی کوچک ترین تفاوتی باهم ندارند حتی حذف کردن تعدادی از آن ها با توجه به این که کمبودهای محیطی وجود دارد نمی تواند تغییرات کوچکی در افراد ایجاد کند، بنابراین باید فرآیندهایی وجود داشته باشد تا بتواند بین نوزادان تفاوت هایی را ایجاد کند که این ملاکی برای ادامه نسل و ادامه زندگی در آن ها باشد. در زمان داروین هنوز چیزی به نام جهش شناخته نشده بود و او همه چیز را به صفات اکتسابی مرتبط می دانست در انتها داروین قسمت زیادی از تفاوت ها را در نوزادان به علت وراثت و سازش هایی که در والدین رخ می داد مرتبط می دانست.

نظریه تکاملی,نظریه تکاملی داروین,نظریه تکامل انسان,

اصل سازش با محیط و صفات اکتسابی

در زمان داروین هنوز مسئله وراثت مطرح نبود، داروین بر این باور بود که قوانین و‌ مسائل مربوط به وراثت بسیار پیچیده هستند و دارای اهمیت بسیار بالایی نیز می باشند، داروین از وراثت این گونه نتیجه می گیرد که اگر یک فرد صفاتی را به گونه ای اکتسابی به دست آورد و در ظاهر او تغییراتی ایجاد شود در نسل بعدی او باز هم در همان سن این تغییرات برای او بروز پیدا می کند، داروین برای این که نظریاتش را توجیه کند.

از فرآیند همه زایی بهره گرفت و دیدگاه بقراط را در این باب مطرح کرد، پایه و اساس این نظریه این بود که تمام اندام های بدن در تشکیل نطفه مشارکت دارند و هر اندام سهم خاصی در نطفه تولید و ارسال می کند، بنابر گفته داروین هر تغییراتی که در بدن رخ دهد بر طبق ژمپل نسل بعدی هم دچار تغییرات خواهد شد که بعد ها این بخش از نظریه تکامل انسان حذف شد.