علم روانشناسی در واقع علمی است که ذهن و رفتارهای انسان ها را به صورت کاملا دقیق و علمی مورد بررسی قرار می دهد. تعاریفی مختلفی برای علم روانشانسی ارائه شده است اما به طور کلی تمامی آن ها به داشتن زندگی شادتر و بهتر در گرو علم روانشاسی اشاره می کنند. روانشناسی یکی از علوم جدید است و دارای زیر شاخه های بسیاری می باشد. متاسفانه بسیاری از افراد شناخت درستی از علم روانشانی و تاثیرات آن در زندگی ندارند. اگر می خواهید با علم روانشانسی بیشتر آشنا شوید پس تا پایان با ما همراه باشید.

علم روانشناسی چیست؟

روانشاسی علمی است که به بررسی بعد روحی انسان و رفتارهای او می پردازد و از گرایش های علوم انسانی محسوب می شود. در واقع این علم سعی می کند که با شناخت خصوصیات و بعد روحی انسان به او راهکارهایی را ارائه دهد که بتواند زندگی بهتری را تجربه نماید. بالغ بر 150 سال است که از عمر این علم می گذرد اما ریشه ها و شواهدی از آن را می توان در سال های پیش میلاد و یونان باستان مشاهده نمود، بنابراین این علم ریشه در فلسسفه دارد و به بررسی حوزه های مختلفی از زندگی انسان ها می پردازد.

اهداف علم روانشاسی

اهداف روانشناسی در واقع همان چیزی است که روانشناسان در تلاش اند که آن را به انجام برسانند تا به واسطه آن مشکلات افراد و دنیای حقیقی را حل نمایند. به طور کلی هدف علم روانشناسی می تواند توصیف، توضیح، پیش بینی، تغییر رفتارها و فرآیندهای ذهنی افراد باشد که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

اهداف علم روانشناسی,روانشناسی,علم روانشناسی,

توصیف کردن

اولین و مهم ترین هدف علم روانشناسی توصیف یک رفتار و یا شناخت می باشد که به روانشناسان کمک می کند قوانین کلی رفتار انسان ها را تدوین نمایند. به عبارتی در این مرحله روانشناسان می کوشند احساسات، طرز تفکر و عملکرد انسان ها و سایر موجودات زنده را درموقعیت های مختلف بررسی نمایند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند که چگونه این رفتارها را دارند.از این رو معمولا سوالاتی مانند چه اتفاقی رخ داد؟ در کجا و چه زمانی؟ و چگونه این اتفاق رخ داد در ذهن آن ها شکل می گیرد و دنبال پاسخ آن هستند.

توضیح دادن

روانشناسان پس از آنکه رفتار قوانین کلی را توصیف کردند به توضیح چرایی این روند و اتفاق می پردازند و به همین منظور نظریه هایی را ارائه می دهند تا بهتر بتوانند توضیحات خود در رابطه با یک رفتار را ارائه دهند. در واقع استفاده از همین نظریه ها و تئوری ها موجب می شود که تعیین جنبه های مختلف رفتار انسان ها راحت تر امکان پذیر باشد. برخی از این تئوری ها تمامی جنبه های روانشناسی رفتار انسان را توضیح می دهند اما برخی دیگر فقط به توضیح جنبه های کوچکی از رفتار انسان می پردازند. به عبارتی دیگر می توان گفت در این مرحله هدف علم روانشناسی این است که توضیح دهد چرا انسان ها و یا سایر موجودات زنده دارای چنین طرز تفکر، عمل و احساساتی هستند و به طور کلی به چرایی این مسئله می پردازند.

مزایای علم روانشناسی,هدف علم روانشناسی,اهداف علم روانشناسی,

پیش بینی

پیش بینی از مهم ترین و اصلی ترین اهداف علم روانشناسی است، در واقع علم روانشانسی می کوشد تا از طریق یافته های موجود بتواند رفتارهای آینده انسان ها را پیش بینی نماید. در صورتی که پیش بینی انجام شده درست نباشد در واقع توضیحات که اساس همین پیش بینی هستند دچار نواقصی هستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند. به بیانی دیگر روانشناسی می کوشد که با بررسی اطلاعات موجود در خصوص عملکردها و رفتارهای گذشته افراد به رفتارها و عکس العمل های آن ها در آینده پی ببرد و به پاسخ این سوال برسد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. از بهترین راهکارها برای اینکه متوجه شویم که ایا دلیل اصلی اقدامات خود را می دانیم یا خیر همین پیش بینی های موفقیت آمیز هستند، بنابراین پیش بینی در مورد زمان، چرایی و چگونگی اتفاقات آینده صحبت می کنند و تعیین کننده چنین مواردی می باشد.

تغییرات و فرآیند های ذهنی

هدف نهایی علم روانشناسی ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در زندگی افراد از طریق تغییر یا کنترل رفتارهای آن ها می باشد برای آنکه بتوانند زندگی سالم و با نشاطی را تجربه نمایند. روانشناسی پس از رسیدن به اهداف توصیف، توضیح و پیش بینی می کوشد به هدف نهایی خود یعنی تغییر برسد، زیرا همانطور که در ابتدا به آن اشاره کردیم علم روانشانسی  سعی دارد با عبور از این مراحل و تحلیل رفتارهای انسان ها تغییراتی در سبک زندگی آن ها ایجاد نماید و راهکارهایی به همین منظور ارائه دهد. روانشانسان در جهت رسیدن به این هدف نهایی پرسش هایی را مانند چگونه می توان بر این رفتار تاثیر گذاشت یا در این موقعیت مداخله کرد را مورد بررسی و پاسخگویی قرار می دهند.

علم روانشناسی با بررسی علمی ذهن و رفتار انسان ها می تواند بهترین پیشنهاد ها و راهکارها را به صورت دقیق و علمی به آن ها ارائه دهد تا بتوانند با اجرایی نمودن آن ها زندگی خود را متحول سازند و به اهداف والای خود برسند.