عقد قرارداد یکی از بهترین قوانین حقوقی است که از بروز مشکلات زیادی جلوگیری می کند. در واقع قرارداد در هر فعالیتی، سبب پیدایش نظم در شرایط هر دو طرف یک فعالیت می گردد. برای مثال، به وسیله قرار داد هم حقوق و هم وظایف کارمندان و رئسای یک شرکت مشخص می گردد. چیز هایی نظیر میزان حقوق، ساعات کاری، شرایط بیمه و…. شاید برایتان سوال باشد که شرایط تعلیق قرارداد چیست؟ در نتیجه شما را دعوت می کنیم که تا پایان این مقاله ما را همراهی نمایید تا به پاسخ سوال فوق دست یابید.

تعلیق یک قرار داد زمانی رخ می دهد که در طی بروز یک اتفاق برای هر یک از طرفین قرارداد، قرارداد دچار مشکل می شود. ماده تعلیق قرار داد در قانون کار، ماده ای است که این مشکلات را در صورت وقوع برطرف می سازد.

قرارداد چیست؟

تعلیق رارداد,قرارداد,تعلیق رارداد,

در حقیقت، قرارداد برگه ای است که در آن تمام شرایط کار و کارفرا و کارگر، نوشته می شود و هر دو طرف موظف هستند که به تمام بند های آن پایبند باشند. قرار داد ها انواع مختلفی دارند، ماننند قرداد کار دولتی، قرار داد کار شرکت های خصوصی و قرار داد کار مشاوره ای.

 

عقد قرارداد چیست؟

ممکن است برای همه ما پیش آمده باشد که پس از امضای یک قرار داد، مشکلات غیر قابل پیش بینی ای برایمان پیش آمده باشد که توانایی پایبندی که بند های قرار داد را برای مدتی از ما سلب کند. در چنین موقعیتی، طرفین مجبور به تعلیق قرارداد می گردند.

این قانون در ماده 14 قانون کار، بدین صورت تعریف گردیده است:« چنانچه به واسطه بروز اتفاقات غیر منتظره مذور در موارد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین قرار داد، به صورت موقتی متوقف شود، قرارداد کاری بین آن ها به حالت تعلیق درآمده و پس از رفع آن، قرارداد کاری به حالت اولیه بر می گردد.»

تعلیق قرارداد کار به دو علت صورت می گیرد. ممکن است تعلیق به خاطر شرایط جدید به وجود آمده برای کارگر یا کارمند باشد؛ در این حالت، بیشترین دلیل تعلیق، به علت بیماری آن ها است. با به وجود آمدن چنین شرایطی که جزو موارد غیر قابل پیش بینی است، کارگر یا کارمند می تواند با گرفتن مرخصی استعلاجی به امور درمان خود بپردازد. اگر روند درمان او به تایید سازمان تامین اجتماعی برسد، دوران درمان نیز جزو سوابق کاری آن محسوب می گردد.

از دیگر دلایل تعلیق به وسیله کارمند و یا کارگر می توان به حاملگی بانوان، تحصیل و یا خدمت سربازی اشاره نمود.

نوع دوم تعلیق قرارداد زمانی رخ می دهد که کارفرما برای مدتی واجد شرایط عمل به قرارداد نباشد. این تعلیق نیز بیشتر در هنگام پدیده ها و حوادث غیر قابل پیش بینی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و… رخ می دهد. در این شرایط، سازمان یا شرکت قرار داد همه کارمندان خود را به حالت تعلیق در می آورد تا زمانی که بتواند مانند قبل به وظایف خود عمل کند.

سخن پایانی

قرارداد,تعلیق رارداد,قرارداد,

به وجو آمدن شرایطی که طرفین قرارداد را مجبور به استفاده از قانون تعلیق قرارداد کار می کند، احتمال کمی دارد و بیشتر افراد بدون استفاده از این ماده قانون کار، به کسب خود مشغول اند. اما بهتر است که از وجود این بند در قرار داد خود مطمعن شوید. زیرا همان طور که از نام حوادث غیر قابل پیش بینی مشخص است، این حوادث بی خبر در خانه افراد را میزنند.

بنابراین، با ذکر این ماده در قراردادتان خیال خودتان را نسبت به این دسته از مشکلات راحت کنید.