امروزه تقریبا هیچ ‌کاری بدون بستن قرارداد انجام نمی شود و در همه کاری که بین دو شخص یا دو مجموعه صورت می گیرد، قراردادی طبق قوانین و خواسته های دو طرف امضا و بسته می شود. در واقع تعدیل قرارداد، موضوعی است که فقط‌ در مواقع خاص از آن استفاده می کنند، زیرا تعدیل قرارداد شرایط هایی دارد و معنی متفاوتی هم به شرایط می دهد.

تعدیل قرارداد,قرارداد,قرارداد قضایی,

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با کسی یا شخص دیگری قراردادی را امضا کنید و شرایطی در بین شما به وجود آید. در این زمان که نه می توان قرارداد را به دلیل هزینه خسارت لغو کرد و نه حتی با شخص مربوطه به یک همفکری می رسید، چه باید کرد؟ در ادامه با ما همراه باشید تا همه چیز را راجب تعدیل قرارداد برای شما بیان کنیم.

قرارداد در اصل چیست؟

در مطالب بالاتر هم اشاره کمی به این که قرارداد چیست، کردیم. به زبان ساده قرارداد به یک سری از ‌مجموعه و قوانین هایی گفته می شود که بین دو نفر یا چند نفر صورت می گیرد. به عنوان مثال شما تصور کنید که قصد دارید در یک شرکت مشغول به کار شوید و صاحب آن جا قراردادی را به شما می دهد تا امضا کنید.

در این قرارداد، حقوق شما، ساعت کاری، قوانین و… بیان شده است که شما با هر یک از آن ها مخالفف بودید می توانید با مدیر شرکت بیان‌ کنید تا اگر او هم راضی بود، موضوع شما را به قرارداد اضافه کند.

پس از این که طرفین به یک همفکری یا یک رضایت رسیدند، قرارداد امضا می شود و شما هم در شرکت مشغول با کار می شوید. حال تصور کنید پس از مدتی‌، مشکلی در قرارداد به وجود آمد، به نوعی که نه شما از این قرارداد راضی بودید و نه صاحب شرکت، در این صورت چه اتفاقی رخ می دهد؟ با توجه به انواع تعدیل قرارداد، می توان قرارداد را تعویض و یک قرارداد دیگر را تنظیم کرد.

تعدیل قرارداد به زبان ساده چیست؟

شاید با خواندن مثالی که در بالا زدیم، متوجه شده باشید که تعدیل قرارداد چیست، اما اگر هنوز به خوبی متوجه نشده اید، باید ذکر کنیم که تعدیل کردن قرارداد، به معنی معتدل سازی می باشد. مثلا همان مثال کارمندی که در بالا زدیم، اگر شما از قرارداد ناراضی باشید یا مشکلی در حقوق وجود داشته باشد، با استفاده از روش تعدیل کردن قرارداد، می‌ توانید به حق خود دست بیابید.

تعدیل قرارداد,قرارداد,قرارداد قضایی,

زیرا تعدیل کردن قرارداد که به معنای تقسیم سازی با عدالت هم می باشد، کاملا طبق قوانین انجام می شود و معمولا هم این تعدیل قرارداد بدون رضایت یک از طرفین قرارداد می باشد. زمانی که شما به عنوان یک کارمند در خصوص قراردادی که حقوق کمی در آن ذکر شده، درخواست تعدیل کنید، قطعا با افزایش حقوق که معمولا با توجه به اداره کار صورت می گیرد، صاحب شرکت مجبور می شود که حقوق شما را طبق حقوق معین اداره کار پرداخت کند که این کار به ضرر او تمام می شود.

تعدیل قرارداد در چه مواقعی به کار می رود؟

قبل تر هم ذکر کردیم که استفاده کردن از روش تعدیل قرارداد، فقط در شرایط مخصوصی کاربرد دارد که همان مثال کارمند نمونه ای بارز از آن ها می باشد. البته لازم به ذکر است که بیان کنیم، هر فردی هم نمی تواند برای تعدیل قرارداد درخواست کند، فقط در صورتی که قوانین تغییر کنند و طرف دیگر قرارداد به آن اهمیتی ندهد، می‌ تواند برای این‌ کار اقدام کند.